Vítejte na webových stránkách Kameníček a.s.


Akciová společnost Kameníček provozuje svoji činnost na pozemcích
o celkové výměře 769,65. ha. Ta se skládá z 268,85 ha orné půdy
a 500,80 ha trvalých travních porostů. Hlavní činností je zemědělská
prvovýroba tvořená produkty rostlinné a živočišné výroby určené jak
pro přímý prodej tak pro vlastní potřebu.


Rostlinná výroba

Hlavní činností rostlinné výroby je produkce pícnin na senáž a seno,
pěstování kukuřice na siláž jako základ objemového krmiva pro
hovězí dobytek, dále pěstování řepky olejné a obilovin.

 
Živočišná výroba

Hlavní činností je produkce mléka ,výkrm býků a chov krav
bez tržní produkce.

 
Ostatní

Společnost se zabývá dalšími činnostmi jako jsou služby, pronájem
a obchod.


Předmět podnikání:

- Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- pronájem zemědělských strojů a přístrojů
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů