Služby


Kameníček a.s., Hostice 150, Ruda nad Moravou 789 63  
       

Sazebník dopravy, polních prací a služeb na rok 2020 

       
Doprava:      
       
New Holland, John Deer 860,- Kč/hod.   
Ostatní traktory 640,- Kč/hod.   
       
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při fakturaci bude účtováno + 21% DPH
       
       
Polní práce:      
       
Orba …………………… 1450,- Kč/ha
Vláčení …………………… 310,- Kč/ha
Smykování a vláčení …………………… 510,- Kč/ha
Diskování …………………… 850,- Kč/ha
Válení válci 6 m …………………… 350,- Kč/ha
Nakládání hnoje …………………… 18,- Kč/t
Rozmetání hnoje …………………… 60,- Kč/t
Rozmetání průmyslových hnojiv …………………… 200,- Kč/ha
Setí kukuřice …………………… 1250,- Kč/ha
Sklizeň obilí kombajnem …………………… 2100,- Kč/ha
Svinování slámy …………………… 140,- Kč/1 balík
Svinování sena …………………… 140,- Kč/1 balík
Svinování senáže …………………… 150,- Kč/balík
Balení senážních balíků …………………… 160,- Kč/balík
Sečení pícnin diskovým strojem …………………… 850,- Kč/ha
Mulčování pozemku  -BERTI,  2,5m …………………… 1100,- Kč/hod.
Mulčování pozemku  -STROM 4,5m …………………… 800,- Kč/ha
Postřik pozemku …………………… 285,- Kč/ha
Obracení a shrabování sena …………………… 350,- Kč/ha

Nespecifikované traktorové práce:
 
   
do 70 K …………………… 750,- Kč/hod.
80K-120K …………………… 900,- Kč/hod.
New Holland, John Deer …………………… 1250,- Kč/hod.
Přesun stroje na pozemek …………………… 45,- Kč/km
       
Opravy traktorů a jiných strojů …………………… 250,- Kč/hod.
 

 Ceny jsou uvedeny bez DPH, Při fakturaci bude účtováno + 21% DPH.   
       
Vývoz odpadních vod traktorem:
     
Jizdní výkon …………………… 40,- Kč/km
Čerpání, přečerpávání a práce      
řidiče s hadicemi …………………… 600,- Kč/1fekál
Čistička Olšany .....................  24,-  Kč/ m3 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.  Při fakturaci bude účtováno + 15 % DPH do 30.4.2020. Od 1.5.2020 + 10 % DPH.

       
       
Použití nakladačů:    
       
Přesun stroje na místo …………………… 50,-- Kč/km
Práce nakladače T 174, UN 053, K 162 …………………… 650,-  Kč/hod.
Práce teleskop.nakladače Manitou …………………… 1045,-  Kč/hod.
       
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při fakturaci bude účtováno + 21% DPH.
       
       
Údržba okrajů komunikací a veřejných ploch - ořezávací pila
       
Údržba komunikací a veřejných ploch …………………… 1400,- Kč/hod.
Přejezdy traktorem Hrabenov-klient …………………… 30,- Kč/km
Příjezd obsluhy do podniku      
služebním autem a zpět …………………… 8,- Kč/km
       
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při fakturaci bude účtováno + 21% DPH.
       
       
Půjčovné za stroje a ostatní zařízení:    
       
       
Vlečka, trajler NP 25   500,- Kč/den
Výsuvný žebřík   200,- Kč/den
Dobytčí vůz   1000,- Kč/den
       
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při fakturaci bude účtováno + 21% DPH. 
       
V Hosticích dne 9.1.2020